Privacybeleid

PRIVACY STATEMENT

Stoer Metaal verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over onze verwerking van persoonsgegevens.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- voor- en achternaam
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres
- IP-adres
- overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- internetbrowser en apparaat type
- bankrekeningnummer

Stoer Metaal verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- het afhandelen van jouw betaling
- verzenden van onze nieuwsbrief
- je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- om goederen en diensten bij je af te leveren
- Stoer Metaal verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Van wie verwerkt Stoer Metaal persoonsgegevens:
Wij verwerken de persoonsgegeven van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
- klanten en hun vertegenwoordigers;
- mensen die interesse tonen in onze producten en diensten;
- mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Let op:
Als je bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers aan ons doorgeeft, bent je verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. Je kan dit privacy statement aan hen geven. De medewerkers kunnen dan zien hoe wij met hun privacygegevens omgaan.

Verwerkt Stoer Metaal ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijke verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras; deze verwerken en bezitten we niet.

Hoe gaat Stoer Metaal met mijn persoonsgegevens om?
De persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen ons bedrijf kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe hebben.

Stoer Metaal bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor statistische doeleinden hanteren we 5 jaar bewaartermijn voor de persoonsgegevens.

Stoer Metaal deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stoer Metaal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen, daarom is de website is beveiligd met een SSL verbinding/cerificaat. Dit betekend dat persoonsgegevens, betaalgegevens en alle andere privégegevens van klanten versleuteld worden verzonden of opgeslagen. De beveiligde SSL-pagina's zijn er ter bescherming van de persoonsgegevens van jou als klant. De persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stoer Metaal en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stoer Metaal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected].

Waar kan je terecht met een vraag of een klacht?
Voor vragen of klachten of de verwerking van je persoonsgegevens door Stoer Metaal kan je contact met ons op nemen:

Stoer Metaal
tav: Privacy Statement
Schrepel 10
1648 GC de Goorn
Nederland

tel: +31 (0)6-57144217
e-mail: [email protected]


Cookies

Om zo soepel mogelijk gebruik te maken van onze website Stoer Metaal gebruiken we cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die op je computer, tablet of mobiele telefoon geplaatst worden als je onze website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over je websitebezoek bijgehouden. Bij het volgende bezoek met hetzelfde apparaat wordt de informatie in dit tekstbestand geraadpleegd, zodat wij je kunnen herkennen.

Veilig en vertrouwelijk
De informatie die is opgeslagen in de cookies wordt alleen gebruikt voor onze website. Uiteraard worden gegevens niet zonder je toestemming met derden gedeeld. Wil je cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kan je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Waarvoor gebruiken wij cookies?
Cookies worden gebruikt voor functionaliteiten op de website, meer gebruiksgemak en voor veiligheidsdoeleinden.
Wij plaatsen en lezen cookies die noodzakelijk zijn, maar vragen jouw toestemming voor de overige cookies, voor het beter functioneren van de website en je eigen account. Dit zijn de cookies voor meer gebruiksgemak (om zo de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker voor je te maken). Daarnaast vragen we je cookies te accepteren voor de toestemming voor het maken van analyses voor onderzoek.
Wil je cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kan je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Als je ervoor kiest deze cookies niet te accepteren, dan is het nog steeds mogelijk gebruik te maken van deze website.

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »