Algemene voorwaarden

Algemeen
Door het plaatsen van een bestelling geef je te kennen dat je met onze algemene voorwaarden akkoord gaat. Stoer Metaal houdt zich het recht voor haar algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen.
 
Levering
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Stoer Metaal streeft ernaar om bestellingen binnen 48 uur na ontvangst van de betaling te verzenden. Hiertoe is Stoer Metaal echter niet verplicht. Wij verzenden via PostNL.
 
De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, mits ten tijde van bestelling het product voorradig, en uitgezonderd bestellingen van meubels, daarvoor geldt de leveringstermijn die bij het product vermeld staat.
Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.
 
Verzendkosten
Voor de verpakking- en verzendkosten wordt een bijdrage gerekend. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Al onze leveringen worden verzonden via PostNL.
 
Betaling
Betaling van de bestelling kan op één van de volgende manieren:
• Ideal rekent af in jouw vertrouwde betaalomgeving en je wordt automatisch doorgestuurd naar de internetbankieren pagina van je eigen bank. Je kunt dan direct het bedrag van de bestelling overmaken.
• PayPal word je na je bestelling automatisch doorgestuurd naar de PayPal pagina waar je het bedrag over kunt maken. Je kunt hier ook met je creditcard betalen.
Vooruitbetaling op bankrekening. Als je kiest voor vooruitbetaling dan krijgt je een e-mail met de juiste bankgegevens. Vergeet niet het ordernummer te vermelden bij de betaling. Wanneer wij de betaling hebben ontvangen dan versturen wij de bestelling en ontvang je een e-mail dat het verzonden is.
 
Annulering van uw bestelling
Iedere bestelling kan, zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat je de bestelling hebt geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken je daartoe een mail te sturen naar [email protected]. De annulering van de order zal per e-mail bevestigd worden. Zodra het verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag je deze als ontvangen beschouwen. Mocht je de geannuleerde bestelling al hebben betaald, crediteert Stoer Metaal dit bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen.
 
Zichttermijn/herroepingsrecht
Voor zover niet anders is aangegeven, heb je na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 werkdagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst via een email te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren. Eventueel gedane betalingen (exclusief administratie- en verzendkosten) zullen binnen 14 dagen worden geretourneerd. Er bestaat geen recht op terugbetaling als het product is gebruikt en/of is beschadigd of de bestelling is geopend en/of niet in de originele verpakking geretourneerd. Na het verstrijken van de zichttermijn van 14 werkdagen wordt de koopovereenkomst een feit.
 
Retourneren van artikelen
Wij doen er alles aan om via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan je verwachting voldoen, dan kan deze geretourneerd worden. Vul hiervoor een ticket in (via je account) met vermelding van het ordernummer en de producten die je wilt retourneren, of volg het stappenplan op de pagina verzenden & retourneren.

Voor retouren gelden enkele voorwaarden:
• de te ruilen artikelen dienen uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres als retour gemeld te worden via ons ticketsysteem.
• de te ruilen artikelen dienen in originele verpakking (zonder extra toegevoegde stickers of teksten) te worden geretourneerd.
• producten die op maat zijn gemaakt, volgens de voorkeuren van de klant, worden niet retour geaccepteerd. Dit heeft vooraf duidelijk in de bevestigingsmail vermeld gestaan.
• artikelen die je in de uitverkoop met een korting van 40% of meer hebt gekocht mogen uitsluitend geannuleerd worden conform artikel zichttermijn en kunnen NIET geruild worden.
• de artikelen, welke voor retour gemeld zijn, moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres aan ons geretourneerd zijn. 

Stoer Metaal accepteert uitsluitend retouren die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.
 
Uw retour zal na aanmelding én na ontvangst van het/de artikel(en) per e-mail bevestigd worden. In geval van vooruitbetaling zal het bedrag van de retouren door ons worden gecrediteerd.
 
Ruilen van artikelen
Mocht het artikel niet bevallen kan je deze volgens bovenstaande voorwaarden naar ons terug sturen. We verwerken je retour en storten het geld naar je terug. Je kan zelf een nieuwe bestelling plaatsen voor een andere maat, kleur of artikel.
Alleen als het artikel is beschadigd, zullen we deze voor hetzelfde artikel voor je ruilen.
 
Aansprakelijkheid tijdens verzending
Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de goederen tijdens verzending. 
Mocht zich onverhoopt een probleem voordoen, dan horen wij dit wel graag en zullen een klacht indienen bij PostNL of de Pakketdienst.
 
Garantie
Stoer Metaal garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en staat daarmee in voor de fabrieksgarantie van het geleverde product.
 
Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Stoer Metaal verschuldigd is, heeft voldaan.
 
Gegevensbeheer
Indien je een bestelling plaatst bij Stoer Metaal, dan worden je gegevens opgenomen in het klantenbestand van Stoer Metaal. Stoer Metaal houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal je gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze privacy policy. Stoer Metaal respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke gegevens.
 
Overeenkomst
Stoer Metaal behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.
 
Afbeeldingen en specificaties
Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten etc. op de site van Stoer Metaal gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Het is niet toegestaan om afbeeldingen en/of teksten te kopiëren van de site van Stoer Metaal zonder onze toestemming hiervoor.
 
Overmacht
Stoer Metaal heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Stoer Metaal gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
Prijzen
De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gemeld.
 
Zetfouten
Voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten op de site of andere publicitaire mailings, emailings of op internet kan Stoer Metaal geen aansprakelijkheid aanvaarden.
 
Klachten
Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over een product dat je bij Stoer Metaal hebt aangekocht. Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op, per e-mail: [email protected]. Wij zullen je klacht zo snel mogelijk in behandeling nemen, binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.
 
Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht je na het lezen van deze algemene voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden neem dan telefonisch of per e-mail contact met ons op.
Mocht je na het lezen van deze algemene voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden neem dan telefonisch of per e-mail contact met ons op.Producten die op maat zijn gemaakt, volgens de voorkeuren van de consument, hoeven niet retour geaccepteerd te worden, wanneer dit vooraf duidelijk op de website vermeld heeft gestaan. - Lees hier verder: https://www.charlotteslaw.nl/2015/10/webwinkelrecht-wanneer-is-een-product-op-maat-gemaakt/
© Charlotte's Law
Producten die op maat zijn gemaakt, volgens de voorkeuren van de consument, hoeven niet retour geaccepteerd te worden, wanneer dit vooraf duidelijk op de website vermeld heeft gestaan. - Lees hier verder: https://www.charlotteslaw.nl/2015/10/webwinkelrecht-wanneer-is-een-product-op-maat-gemaakt/
© Charlotte's Law
Producten die op maat zijn gemaakt, volgens de voorkeuren van de consument, hoeven niet retour geaccepteerd te worden, wanneer dit vooraf duidelijk op de website vermeld heeft gestaan. - Lees hier verder: https://www.charlotteslaw.nl/2015/10/webwinkelrecht-wanneer-is-een-product-op-maat-gemaakt/
© Charlotte's LawProducten die op maat zijn gemaakt, volgens de voorkeuren van de klant, hoeven niet retour geaccepteerd te worden, wanneer dit vooraf duidelijk op de website vermeld heeft gestaan.

De artikelen, welke voor retour gemeld zijn, moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres aan ons geretourneerd zijn. Stoer Metaal accepteert uitsluitend retouren die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd. 

Uw retour zal na aanmelding én na ontvangst van het/de artikel(en) per e-mail bevestigd worden. In geval van vooruitbetaling zal het bedrag van de retouren door ons worden gecrediteerd.

Klachten
Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over een product dat je bij Stoer Metaal hebt aangekocht. Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op, via het ticketsysteem in uw account of per e-mail: [email protected]. De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.

Overmacht
Stoer Metaal heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Stoer Metaal gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht je na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met ons.
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »